THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF INDUSTRY


ရာဘာပစ္စည်းစက်ရုံခွဲ (သင်္ဃန်းကျွန်း)


Thu 19-01-2023

.

တည်နေရာ - အမှတ်( ၂၈၆ )၊ နတ်စင်ပြွန်လမ်း၊( ဇ )တောင်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
အကျယ်အဝန်း - ၃.၅၅၀    ဧက
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား - ရာဘာအခြေခံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး 

  

    ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ / ဖုန်း / ဖက်စ်/ email    -    
    အမှတ်(၂၈၆) နတ်စင်ပြွန်လမ်း၊ (ဇ)တောင်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    ဖုန်း        -      01-577633၊09-255782482
    ဖက်စ်      -      01-8550716
    Email    -    hninyinhla@gmail.comTop