THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF INDUSTRY

  • Home Announcements News စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်(ရွာတော်)...

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်(ရွာတော်)၊ ဆိုင်ခန်း (၄)ခန်း ငှားရမ်းရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း


Wed 15-11-2023 No.2 Heavy Industrial Enterprise

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊
ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်(ရွာတော်)၊ ဆိုင်ခန်း (၄)ခန်း ငှားရမ်းရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

    စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ် (၂) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်    နေပြည်တော်၊ ပုဗ္ဗသီရိတပ်နယ်၊ မင်္ဂလာစျေး(ရွာတော်)ရှိ ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်ခန်း (B2-11)၊ (B2-12)၊ (B2-29)၊ (B2-30)  အကျယ်အဝန်း  (၉' x ၁၂' x ၁၅' ) ရှိ ဆိုင်ခန်း(၄)ခန်းအား (၅)နှစ် သက်တမ်းကို (၁)နှစ်ချင်း သက်တမ်း တိုးမြှင့်၍ စာချုပ်ချုပ်ဆို ငှားရမ်းမည်ဖြစ်သဖြင့် (၂၀.၁၁.၂၀၂၃) ရက်နေ့မှ (၃၀.၁၁.၂၀၂၃) ရက်နေ့အတွင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

တင်ဒါပုံစံဝယ်ယူရမည့်နေရာ     -     ရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊
                                                   ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ     -    ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးခန်း
                                                အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
                                                ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်        -      လုပ်ငန်းရုံးချုပ်(နေပြည်တော်)
                                                 ၀၉၄၂၀၇၀၂၁၀၃၊ 
                                                 ၀၆၇-၃၄၀၈၆၉၅ / ၃၄၀၈၆၉၇

 


Top