THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF INDUSTRY

  • Home Announcements News ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့မှ ကန့်...

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့မှ ကန့်သတ်ဓာတုပစ္စည်းစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း


Tue 17-11-2020 Directorate of Industrial Collaboration

ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့မှ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၃/၂၀၂၀ ဖြင့် ကန့်သတ်ဓာတုပစ္စည်းစာရင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည်-


Top