THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

MINISTRY OF INDUSTRY


Video Gallery

  • no image

    စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် အာရှစွန့်ဦးတီထွင် စီးပွားရေး စွမ်းဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကွန်ယက် (မြန်မာ)တို့အကြား နားလည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုး

    Sun 07-2017


Top