အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

          အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၈)အတွက် အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တွင် နေပြည်တော်ရှိ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။

        အစည်းအဝေးတွင် လုပ်ငန်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဌ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ချိုက ယခုအခါ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့အစည်းပုံစံဖြင့် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းခဲ့ပြီးဖြစ်သော SMEs ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေနှင့်အညီ အေဂျင်စီ နှင့်အဖွဲ့အစည်းများကို မကြာမီဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်ကြောင်း ယခုအစည်း အဝေးတွင် SMEs ဖွံ့ဖြိုးရေး အကောက်အကူ ပြုအဖွဲ့များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် အဖွဲ့များတွင် ပါဝင်မည့် ပညာရှင် များနှင့် ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ဝင်များ၏စရိတ်နှင့် ခံစားခွင့်များ ကို လုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်း အဝေး(၁/၂၀၁၈)တွင် တင်ပြနိုင်ရေးအတွက် တိတိကျကျ သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရေး ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပေးကြရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာကြ သူများက အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း သုံးသပ်မှု အစီရင်ခံရေးအဖွဲ့ SMEs ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အေဂျင်စီ၊ SME ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထားရှိမှုအခြေအနေ၊ လုပ်ငန်း တာဝန်များနှင့်ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းအစီအမံများ၊ အေဂျင်စီနှင့် အထောက် အကူပြုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရည်မှန်းချက်များ ထိရောက် အောင်မြင် စေရေး အတွက် တာဝန်ဝတ္တရား များကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ရန်နှင့် အချိတ်အဆက်မိမိ ဆောက်ရွက် သွားနိုင်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းအကြုံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

       SMEs ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဗဟို ကော်မတီကို ပြည်ထောင်စု အဆင့် ၁၉ ဦး၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ အသိပညာရှင်၊ အတတ် ပညာရှင် ၅ဦးအပါအဝင် စုစုပေါင်း အဖွဲ့ဝင် ၂၄ ဦးတို့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး လုပ်ငန်းကော်မတီ ကို ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်၃၂ဦး၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ် ပညာရှင်များ၊ SMEs လုပ်ငန်းများအား လက်တွေ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်၈ဦး စုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင် ၄၀ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

        ပထမအကြိမ် လုပ်ငန်း ကော်မတီ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် SMEs ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ချေးငွေများကို မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်များတွင် စတင် ထုတ်ချေးပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။