ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ဥပဒေသစ်ပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ စာရင်းသွင်း တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

     စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် BiZ Law Consultant Myanmar Co., Ltd နှင့်ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ဥပဒေသစ်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ပတ်သတ်၍ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ( MSMEs) အတွက် အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ဆက်သွယ် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်-
 
ကျင်းပမည့်နေ့ရက်နှင့်အချိန်
(၉.၃.၂၀၁၉) ရက်၊ စနေနေ့၊ နေ့လည် ၁ နာရီမှ ၃ နာရီထိ
 
ကျင်းပမည့်နေရာ
Center of Excellence (CoE)/ Incubation Center၊ အမှတ် (၅)၊ သလ္လာဝတီလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ (လမ်းညွှန်ပုံပါ)
 
ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာမျာ
   - ကုန်အမှတ်တံဆိပ် မူပိုင်ခွင်ဥပဒေပါ ကုန်အမှတ် တံဆိပ်ဆိုသည်မှာ ဘယ်လိုမျိုးကိုသတ်မှတ်လဲ၊
   - မူပိုင်ခွင့်ဆိုတာ ဘာလဲ၊
   - စုပေါင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊အသိအမှတ်ပြုတံဆိပ်၊
   - ကိုယ့်ဒေသမှာတင် ထွက်ရှိသည့် ထွက်ကုန်များအတွက် ဒေသဆိုင်ရာအညွှန်း ( Geographical Indication) တွေ ဘယ်လိုလျောက်ထား မှတ်ပုံတင်မလဲ၊
   - ကျော်ကြားသောအမှတ်တံဆိပ်၊
   - ကုန်သွယ်မှုအမည်ဆိုတာ ဘာလဲ၊
   - အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင် ဆိုသည်မှာ၊ အခွင့်အရေးရရှိသူ ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ၊
   - အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ မူပိုင်ခွင့်တရားရုံး၊ ဦးစားပေး အခွင့်အရေးများ၊ မှတ်ပုံတင်အရာရှိများ ဘာတွေလုပ်မလဲ၊
   - စစ်ဆေးရေးအရာရှိက ဘာတွေလုပ်မလဲ၊
   - မှတ်ပုံတင်ခွင့်မရှိသည့် အမှတ်တံဆိပ်တွေက ဘာတွေလဲ၊
   - မူပိုင်ခွင့်အတွက် ဘယ်လိုလျောက်ထားရမလဲ၊
   - စစ်ဆေးခြင်း၊ ကန့်ကွက်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဦးစားပေး အခွင့်အရေးတွေကဘာလဲ၊
   - မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်း၊
   - မူပိုင်ခွင့်ရသည့်အတွက် အခွင့်အရေးတွေက ဘာလဲ၊
   - မှတ်ပုံတင် အခွင့်အရေးတွေကို ဘယ်လိုလွှဲပြောင်းမလဲ၊
   - အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို တရားမဝင်ကြောင်း ကြေငြာခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
   - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်လျောက်ထားခြင်း၊
   - အယူခံခြင်း၊
   - မူပိုင်ခွင့်တရားရုံး ဘာတွေလုပ်မလဲ၊
   - မူပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးမလဲ
     ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ ( ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အတုလုပ်ခြင်းများအတွက် --)၊စသည်ဖြင့်
 
ရရှိနိုင်မည့်အခွင့်အရေးများ
       မိမိလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်များ၊ စက်မှုဒီဇိုင်း မူပိုင်ခွင့်များနှင့်ပတ်သတ်၍ ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်မည့် အခွင့်အရေးများ
 
ဆက်သွယ်ရမည့်ပုဂ္ဂိုလ်
   - ဒေါ်အိအိခိုင်၊ ဌာနခွဲမှူး ၊
     ၀၉-၄၂၃၇၂၁၅၉၀၊ ၀၁-၉၆၆၉၈၅၆ 
   - ဒေါ်အေးသန္တာ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူး ၊
     ၀၉-၄၂၅၀၅၇၇၈၄