အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု ရွေ့လျားသင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်

      စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း၍ အခြေခံ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု ရွေ့လျားသင်တန်းကို ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ Cyclone Shelter တွင် (၂၁.၁၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၁၈.၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ ရက်သတ္တပတ် (၄)ပတ်ခန့် ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းသား အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် အခြေခံပညာအလယ်တန်းအောင်နှင့် အခြေခံပညာအထက်တန်းအရည်အချင်းရှိပြီး ကျန်းမာရေး ပြည့်စုံကောင်းမွန်၍ အသက် (၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများအား ဦးစားပေး ခေါ်ယူသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းသား ရွေးချယ်ခေါ်ယူရေးအတွက် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ခရိုင်(၄)ခရိုင် အတွင်း‌ နေထိုင်သည့်သူများအနက်မှ သင်တန်းသားဦးရေ (၈၀)ခန့်ကို သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနများမှ ခေါ်ယူပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတွင် ပို့ချမည့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များအာ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ အတွေ့အကြုံရှိပြီး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သည့် သင်တန်းဆရာများမှ စာတွေ့/လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။