အမှတ်(၃၆)အကြီးစားစက်ရုံ(ကျောက်ဆည်)

စက်ရုံတည်နေရာ          

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ကျောက်ဆည်မြို့၏ အရှေ့ဘက် ၅ မိုင်အကွာ ယင်းစွဲတောင်ခြေအနီး ကျောက်ဆည်စက်မှုနယ်မြေ

အကျယ်အဝန်း

          ၁၅၇.၀၁  ဧက

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

          ရိုးရိုးမှန်အကြည်                                                           

            လွှာထပ်မှန်(Laninated Glass)  

            အားဖြည့်မှန်(Tempered Glass)

            ကြည့်မှန်(Mirror Glass)

၀န်ထမ်းအင်အားအခြေအနေ

            အရာထမ်း                                   ၅၈   ဦး 

            အမှုထမ်း                                   ၁၆၅   ဦး

            နေ့စား                                        ၇၁   ဦး

            စုစုပေါင်း                                   ၂၉၄  ဦး

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

            ဖုန်း                        ၀၉-၅၃၃၀၈၅၈၊၀၉-၉၇၀၃၉၉၃၄၄ (ခေတ္တစက်ရုံမှူး - ဦးသန်းစိုး)

                                          ၀၆၆-၅၀၉၈၁၊

           ဖက်စ်                       ၀၆၆-၅၀၉၈၄

          Email. -