အမှတ်(၃၅)အကြီးစားစက်ရုံ(ချောက်)

စက်ရုံတည်နေရာ               

            မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ချောက်မြို့နယ်၊ချောက်မြို့၏အနောက်တောင်ဘက်  ၄ မိုင်အကွာ

အကျယ်အဝန်း

          ၇၄၆.၈၁  ဧက

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

        High  Tension  Insulator

        (က)    11 KV, 33KV  Pin Insulator

        (ခ)     70KN, 120KN Disc Insulator

        Low  Tension  Insulator

        (က)  Shackle  Insulator  

        (ခ)    4 "  Strain  Insulator

၀န်ထမ်းအင်အားအခြေအနေ

       အရာထမ်း                                  ၂၀  ဦး 

       အမှုထမ်း                                   ၁၂၉  ဦး

         နေ့စား                                     ၂၁   ဦး

         စုစုပေါင်း                                 ၁၇၀  ဦး           

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

            ဖုန်း                        ၀၉-၅၀၀၁၉၈၅ (စက်ရုံမှူး - ဦးသန်းဇော်ဌေး)

                                          ၀၆၁-၂၀၀၆၂၂

            ဖက်စ်                     ၀၆၁-၂၀၀၆၁၉

            Email. -