အမှတ်(၃၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သရက်)

စက်ရုံတည်နေရာ        

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်မြို့တောင်ဘက်၊ ၂ မိုင်ခန့်အကွာ ဧရာဝတီမြစ်၏ အနောက်ဘက်ကမ်း

အကျယ်အဝန်း

          ၂၀၉.၇၁  ဧက

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်များ

            ရိုးရိုးဘိလပ်မြေ(Ordinary Portland Cement)

            ရေနံတွင်းသုံးဘိလပ်မြေ(Myanmar Oil Well Cement)

၀န်ထမ်းအင်အားအခြေအနေ

       အရာထမ်း                            ၅၇  ဦး 

       အမှုထမ်း                           ၆၂၂   ဦး

         နေ့စား                              ၃၄   ဦး

       စုစုပေါင်း                           ၇၁၃  ဦး

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

            ဖုန်း                        ၀၉-၄၅၂၃၃၆၄၁၇၊ ၀၉-၉၇၆၄၀၇၃၆၇ (စက်ရုံမှူး-ဦးအောင်စိုးနိုင်)

                                          ၀၆၈-၂၁၀၀၆                     

            ဖက်စ်                     ၀၆၈-၂၁၂၄၀

            Email. -