အစိုးရ၏ ( ၂ )နှစ်တာကာလအတွင်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်ချက်များ