မှန်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန(ပုသိမ်)

စက်ရုံတည်နေရာ     

            ဧရာ၀တီတိုင်းဒေသကြီး  ပုသိမ်မြို့ မြောက်ဘက် ၇ မိုင် အကွာ        ပုသိမ်-ဝါးယားချောင်းသွား ကားလမ်းမပေါ်ရှိ ကြည်သာကျေးရွာမှ အရှေ့ဘက် ၁ မိုင်ခန့်အကွာ

အကျယ်အဝန်း

          ၆၇၈.၅၀  ဧက

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ

                   မှန်အကြည် (Clear Glass) 

၀န်ထမ်းအင်အားအခြေအနေ

အရာထမ်း                            ၁၄     ဦး 

အမှုထမ်း                            ၃၁၄     ဦး

နေ့စား                                   ၅     ဦး

စုစုပေါင်း                             ၃၃၃    ဦး   

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

            ဖုန်း                                 ၀၉-၄၉၇၁၆၆၉၀ (လက်ထောက်စက်ရုံမှူး - ဦးကြည်)

                                                   ၀၉-၈၅၆၉၀၈၀

            ဖက်စ်                              -

            Email. -