မိသားစုဘဝနောင်ရေး စိတ်အေးဖို့ အသည်းရောင်အသားဝါ "ဘီ"ပိုး ကာကွယ်ဆေးထိုးကြစို့