ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် SWEET DREAM နှစ်ယောက်အိပ် အိပ်ယာခင်းများ

     ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်အောင် ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည့် SWEET DREAM နှစ်ယောက်အိပ် အိပ်ယာခင်းများကို တစ်စုံ ၁၈၅၀ဝ ကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။