မြွေဆိပ်ဖြေဆေးများလွတ်လပ်စွာ ဝယ်ယူနိုင်

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်) BPI မှ ထုတ်လုပ်သော မြွေဆိပ်ဖြေဆေးများအား BPI အရောင်းဆိုင်တွင် လွတ်လပ်စွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ 

Latest News