ဓါတုပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တင်ပို့/တင်သွင်းခြင်းအတွက် ထောက်ခံချက်များလျှောက်ထားနိုင်

By: 

နည်းပညာတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ ဓာတုပစ္စည်းများကိုလည်းနေရာတိုင်းမှာမရှိမဖြစ်သုံးစွဲလာနေကြရာ ဓာတုပစ္စည်းများ၏ အန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့် မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုလျော့နည်းစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများကိုထုတ်ပြန်ထားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ထိုထုတ်ပြန်ထားသော ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများအရ ဓာတုပစ္စည်းများပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်း၊ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းများအတွက် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ထောက်ခံချက်များ ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။
ထိုသို့လျှောက်ထားရာတွင် ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ တင်ပို့၊ တင်သွင်းလိုသည့်ကုမ္ပဏီ၏ မန်နေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူပူးတွဲကာ ကုမ္ပဏီ Letter Head  ဖြင့် "ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၀)၊ နေပြည်တော်" ဟု လိပ်မူ၍ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
လျှောက်ထားသူများသည် ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပြည်ပသို့တင်ပို့လိုပါက ပုံစံ (၃) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းလိုပါက ပုံစံ (၄) ဖြင့်လည်းကောင်း လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး အရောင်းအဝယ်စာချုပ်မိတ္တူ၊ Proforma Invoice မိတ္တူ၊ အသုံးပြုပုံ၊Form VI ၊ Form XXVI အပါအဝင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်တွဲမိတ္တူ၊ Material Safety Data Sheet (MSDS) ၊ Certificate of Analysis (COA) တို့ ပါရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုပါကလည်း စက်မှုဝန်ကြီးဌာန Website (www.industry.gov.mm)တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ဖုန်း ဝ၆၇-၄၀၅၃၃၆ သို့လည်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Source: စက်မှုအလင်းဂျာနယ်

Latest News