ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်(မြို့မဈေး)၊ နေပြည်တော်ရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ရ/၅ ၊ ၆၊ ၂၃၊ ၂၄) ဆိုင်ခန်း(၄)ခန်းအား ငှားရမ်းရန်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။    အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းပိုင် ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်(မြို့မဈေး)၊ နေပြည်တော်ရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ရ/၅ ၊ ၆၊ ၂၃၊ ၂၄) ဆိုင်ခန်း(၄)ခန်းအား တင်ဒါခေါ်ယူငှားရမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(က) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်                  - ၁၂.၁၀.၂၀၁၈ ရက် (သောကြာနေ့)
( ခ) တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ       - ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးခန်း
                                                          အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)
                                                          စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်
၂။    တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇) နေပြည်တော်၊ ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၈၄၂၀ တွင် ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ