အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အဆင့်မြင့်စက္ကူစက်ရုံ(သာပေါင်း) မှ ထုတ်လုပ်ဆဲ (Work in Process) လက်ကျန်ပစ္စည်များရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း