မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ စိတ်ဝင်စားမှုတင်ပြခြင်း လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း (Expression of Interest Invitation)