စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများတွင် ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများနှင့်  သင်ကြားရေးသုံးပစ္စည်းများကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းရန် ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များအား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
စဉ် ကျောင်းအမည် Lotအမည် လုပ်ငန်းအမည်
(က) စသက(သထုံ) Lot-1  မြေနေရာရှင်းလင်းခြင်း
( ခ) စသက(သာဂရ) Lot-1 သင်တန်းသူဆောင် တံခါးမကြီးအပါအဝင် ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း။ မြေထိန်းနံရံ(၁၅၀')နှင့် ရေနုတ်မြောင်း။
      (၆)ခန်းတွဲ အိမ်ရာ (၃)လုံးပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း
    Lot-2 Machinery Equip;
( ဂ) စသက(ပခုက္ကူ)              Lot-1 ပင်မဆောင်/အလုပ်ရုံ/စာသင်ဆောင် တို့တွင် အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း
    Lot-2 MachineryEquip;
(ဃ) စသက(မြင်းခြံ) Lot-1 ပင်မဆောင်အမိုးပိုင်း အကြီးစားပြုပြင်ခြင်း၊
      ပင်မဆောင်မျက်နှာကြက်  ဒိုင်း၊မျှားလဲလှယ်ခြင်း၊
      စတိုဆောင်(၂)လုံး  ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
      စားချက်ဆောင်(၂)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း
    Lot-2 Machinery Equip;
၂။      အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ( ၂၉.၅.၂၀၁၈ ) ရက်နေ့မှ ( ၁၁.၆.၂၀၁၈ )ရက်နေ့အထိ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်တွင် တင်ဒါပုံစံများကို သတ်မှတ်ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၃။ တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန် -( ၁၁.၆.၂၀၁၈ )ရက်နေ့၊(၁၆:၀၀)နာရီ
  - စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
  - စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
  - သင်တန်းကျောင်းများကြီးကြပ်ရေးဌာန
  - ရုံးအမှတ်(၃၀) ၊ နေပြည်တော်
စုံစမ်းရန် - စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊
  - စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ 
  - သင်တန်းကျောင်းများကြီးကြပ်ရေးဌာန၊
  - ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်၊ 
  - ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၃၄၀၄၀၅၁