မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ P.E.T Plastic Container with Sticker Label (၄၅၀,၀၀၀)ခု အဝယ်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
P.E.T Plastic Container with Sticker Label (၄၅၀,၀၀၀)ခု အဝယ်တင်ဒါ

၁။ ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းအမည်နှင့်အရေအတွက်
  ပစ္စည်းအမည် အရေအတွက်
  P.E.T Plastic Container with Sticker Label ၄၅၀,၀၀၀ ခု
၂။ တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန် - (၂၅-၅-၂၀၁၈) မွန်းလွဲ (၄:၀၀)နာရီ
၃။ ပစ္စည်းပေးသွင်းရမည့်စက်ရုံ -

​ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်/အင်ရောင်း)

၄။ တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ - ဥက္ကဌ၊ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ
      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊
      ​နေပြည်တော်

တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းအသေးစိတ် အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါဌာနတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-

မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း(ရုံ:ချုပ်)
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
နေပြည်တော်

တယ်လီဖုန်းအမှတ်
၀၆၇-၃၄၀၈၃၈၈

၀၆၇-၃၄၀၈၃၅၄