အမှတ်(၂၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သထုံ)၊ စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြခြင်းလျှောက်လွှာ (Expression of Interest) ခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
အမှတ်(၂၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သထုံ)တွင်
အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်
စိတ်ဝင်စားသူများအားဖိတ်ခေါ်ခြင်း
(Expression of Interest)
၁။      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၂၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သထုံ)ကို စိတ်ပါဝင်စားသူ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။
၂။   စိတ်ပါဝင်စားသည့်ကုမ္ပဏီများသည် စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြခြင်းလျှောက်လွှာ (Expression of Interest) ကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စီမံရေးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်သို့ လိပ်မူလျက် "၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မေလ ၃၁ ရက်နေ့၊ ညနေ ၃ နာရီ" (မြန်မာစံတော်ချိန်) အရောက် ပို့ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြခြင်းလျှောက်လွှာ (EoI) ပုံစံနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အထောက်အထားများပြသ၍ အထက်ပါလိပ်စာတွင် ၃၀-၄.၂၀၁၈ ရက်မှစ၍ လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ တင်ပြရမည့် ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ-
         (က) သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
         ( ခ) ကုမ္ပဏီသင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း/စည်းမျဉ်း
         ( ဂ) နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ
         (ဃ) ကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် Contact Person ၏ အမည်၊ ရာထူး၊ လိပ်စာ၊ Phone ၊ email
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန်-
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၈၃၇၂၊ ၀၆၇-၃၄၀၈၂၉၈