အင်ဂျင်အပျက်များ Assorted Type (Used Engine) (Mixed Material) ရောင်းချရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။    အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ)တွင် ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံရာမှ ထွက်ရှိလာသည့် အင်ဂျင်အပျက်များ Assorted  Type (Used Engine) (Mixed  Material) ခန့်မှန်း (၂၀,၀၀၀လုံး)/တန်ချိန် (၅,၀၀၀)ခန့်ကို ရောင်းချရန်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေ USD ဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူဆောင်ရွက်လိုပါသည်-

၂။ တင်ဒါပုံစံစတင်ထုတ်ယူနိုင်မည့်ရက် -  ၇ . ၅ .၂၀၁၈
  တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -  ၁၈.၅.၂၀၁၈ရက်နေ့၊ ၁၆:၀၀နာရီ

၃။     အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါ လိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်-

နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း 
ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၅၀၆၀၊ ၀၆၇-၄၀၅၁၆၇