မီးထိုးဆီသယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)
(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။    ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)အတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလမှ စက်တင်ဘာလအထိ လစဉ် မီးထိုးဆီခွဲတမ်းများအား မင်းလှမြို့၊ သံပုရာကန်မှ အင်ရောင်း စက်ရုံအရောက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် သယ်ယူလိုပါသည်။

၂။ ပုံစံများစတင်ရောင်းချမည့်ရက် - ၂၃-၄-၂၀၁၈
  တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် - (၁၁-၅-၂၀၁၈)၊ (၁၆:၀၀)နာရီ

၃။     အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများ၊ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါဌာနတွင် ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်-

မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ ၊နေပြည်တော်
ဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၃၄၀၈၂၇၅၊ ၀၆၇-၃၄၀၈၁၉၅