ဝါစိုက်ကွင်းရှိ အဆောက်အဦ(၉)လုံ:၊ (၈'')အဝီစိတွင်း(၁)တွင်း၊ (၂'')အဝီစိတွင်း(၁)တွင်း၊ ဂါလံ(၈၀၀)ဆန့် ရေကန်(၁)ကန်၊ 3.H.P.Motor လေမှုတ်စက်(၁)လုံးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား ဖျက်သိမ်းပြီး စျေးပြိုင်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ထုခွဲ ရောင်းချမည်

By: 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။    အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၈)အထည်စက်ရုံ(ပျော်ဘွယ်)၊ ဝါစိုက်ကွင်းရှိ အဆောက်အဦ(၉)လုံ:၊ (၈'')အဝီစိတွင်း(၁)တွင်း၊ (၂'')အဝီစိတွင်း(၁)တွင်း၊ ဂါလံ(၈၀၀)ဆန့် ရေကန်(၁)ကန်၊ 3.H.P.Motor လေမှုတ်စက်(၁)လုံးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား ဖျက်သိမ်းပြီး စျေးပြိုင်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ထုခွဲ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက် - ၁၉-၄-၂၀၁၈(ကြာသပတေးနေ့)
(ခ) တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ - ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးခန်း၊
      အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊
      ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်

၂။    တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇) နေပြည်တော်၊ ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၈၁၈၄ နှင့် အမှတ်(၈) အထည်စက်ရုံ(ပျော်ဘွယ်)၊ ဖုန်း-၀၉-၇၇၃၇၀၄၇၇၂ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

 အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း