ဆပ်ပြာမှုန့်စက်ရုံ(ရန်ကုန်)ရှိ အဆောက်အဦဟောင်း (၉)လုံးအား ဖျက်သိမ်းပြီး တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချသွားမည်

By: 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဆပ်ပြာမှုန့်စက်ရုံ(ရန်ကုန်)ရှိ အဆောက်အဦဟောင်း (၉)လုံးအား ဖျက်သိမ်းပြီး တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

           (က) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်             -    ၁၆-၃-၂၀၁၈
           (ခ) တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ   - ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်

၂။      တင်ဒါပုံစံအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊နေပြည်တော် ဖုန်း-၀၆၇၄၀၈၄၂၀ နှင့် ဆပ်ပြာမှုန့်စက်ရုံ(ရန်ကုန်) ဖုန်း-၀၉-၅၀၈၂၅၁၀ တို့တွင် ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းမေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း