ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်(မြို့မစျေး-နေပြည်တော်)ရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ရ/၇၊ ၈၊ ၂၁၊ ၂၂)ဆိုင်ခန်း(၄)ခန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။       အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းပိုင် ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်(မြို့မစျေး-နေပြည်တော်)ရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(ရ/၇၊ ၈၊ ၂၁၊ ၂၂)ဆိုင်ခန်း(၄)ခန်းအား တင်ဒါခေါ်ယူငှားရမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
         (က) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်             - ၉.၂.၂၀၁၈ရက်(သောကြာနေ့)
         ( ခ ) တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ     - ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးခန်း
                                                             အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်
၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)နေပြည်တော်၊ ဖုန်း၊ ၀၆၇-၄၀၈၁၈၄ တွင် ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ