စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၁၆)အကြီးစားစက်ရုံ(ဆင်တဲ)အတွက် Expression of Interest (EoI) ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ 
အမှတ်(၁၆)အကြီးစားစက်ရုံ(ဆင်တဲ)အတွက်
 Expression of Interest (EoI) ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
၁။    စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ၊ အမှတ်(၁၆)အကြီးစားစက်ရုံ(ဆင်တဲ) (လယ်ယာသုံး စက်နှင့် စက်ကိရိယာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ရန်) စက်ရုံနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စိတ်ဝင်စားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်လိုသော ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖိတ်ခေါ် ပါသည်။ 
၂။     အဆိုပြုလွှာပုံစံ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ ယူဆောင်ပြသလျက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်-
အဆိုပြုလွှာ ထုတ်ပေးမည့်ရက်                - (၁၅.၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့
အဆိုပြုလွှာ နောက်ဆုံးပေးပို့ရမည့်ရက်     - (၁၅.၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့၊ ၁၆:၀၀ နာရီ
အဆိုပြုလွှာ ထုတ်ပေး/ ပေးပို့ရမည့်ဌာန    -   စီမံရေးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
                                                              စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်
                                                              ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၆၇-၄၀၅၁၅၉၊ ၀၆၇-၄၀၅၃၂၂