ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် အသုံးပြုမည့် Glass Apparatus (Instrument) များအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် အသုံးပြုမည့် Glass Apparatus (Instrument) များအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။
        တင်ဒါပုံစံများ စတင်ရောင်းချမည့်ရက် - ၂၀ - ၁၁ - ၂၀၁၇ ရက်
        တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့် အချိန်             -   ၁ - ၁၂ -၂၀၁၇ ရက်၊ ၁၆:၀၀ နာရီ
၂။     တင်ဒါပုံစံနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
စာချုပ်စာတမ်းများစိစစ်ရေးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း ၀၆၇-၄၀၅၃၃၆