အမှတ်(၁၅)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)အတွက် Expression of Interest (EoI) ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
 အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
အမှတ်(၁၅)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ)အတွက် 
Expression of Interest (EoI) ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
၁။      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အမှတ်(၁၅)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ) (ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်ယန္တရားများ/ မော်တော်ယာဉ်များထုတ်လုပ်ရန်) စက်ရုံနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စိတ်ဝင်စားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်လိုသော  ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများကိုဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ 
၂။       အဆိုပြုလွှာပုံစံ၊ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကို ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအထောက်အထားများ ယူဆောင်ပြသလျက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်-
အဆိုပြုလွှာ ထုတ်ပေးမည့်ရက်                   -   (၂၁.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့
အဆိုပြုလွှာ နောက်ဆုံးပေးပို့ရမည့်ရက်       -   (၁၉.၁၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့၊ ၁၆:၀၀ နာရီ
အဆိုပြုလွှာ ထုတ်ပေး/ ပေးပို့ရမည့်ဌာန       -   စီမံရေးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
                                                                 စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း                                    -   ၀၆၇-၄၀၅၁၅၉၊ ၀၆၇-၄၀၅၃၂၂