အမှတ်(၁)သံမဏိ စက်ရုံ(မြင်းခြံ)တွင် ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံရာမှ ထွက်ရှိလာသည့် အင်ဂျင်အပျက်များ Assorted Type ( Used Engine ) (Mixed Material) ခန့်မှန်း (၂၀,၀၀၀လုံး)/ တန်ချိန်(၅၀၀၀)ခန့်ကိုရောင်းချရန်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေ USD ဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
 
၁။             စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၁)သံမဏိ စက်ရုံ(မြင်းခြံ)တွင် ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံရာမှ ထွက်ရှိလာသည့် အင်ဂျင်အပျက်များ Assorted  Type ( Used Engine ) (Mixed  Material) ခန့်မှန်း (၂၀,၀၀၀လုံး)/ တန်ချိန်(၅၀၀၀)ခန့်ကိုရောင်းချရန်အတွက် နိုင်ငံခြားငွေ USD ဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်လိုပါသည်-
 ၂။             တင်ဒါပုံစံစတင်ထုတ်ယူနိုင်မည့် ရက်     -  ၂၄.၈.၂၀၁၇ ရက်
                  တင်ဒါပိတ်မည့် ရက်နှင့်အချိန်               -   ၆.၉.၂၀၁၇ ရက်၊  ၁၆:၀၀နာရီ
၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန၊ အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း 
ရုံးအမှတ်(၃၀)၊နေပြည်တော်၊ ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၅၀၆၀၊ ၀၆၇-၄၀၅၁၆၇