ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်(မြို့မစျေး-နေပြည်တော်)ရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ် (ရ/၉၊၁၀၊၁၁၊၁၈၊၁၉၊၂၀) ဆိုင်ခန်း(၆)ခန်းအား တင်ဒါခေါ်ယူငှားရမ်းရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။         အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းပိုင် ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်(မြို့မစျေး-နေပြည်တော်)ရှိ ဆိုင်ခန်းအမှတ် (ရ/၉၊၁၀၊၁၁၊၁၈၊၁၉၊၂၀) ဆိုင်ခန်း(၆)ခန်းအား တင်ဒါခေါ်ယူငှားရမ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
            (က) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်               -   ၃၁.၈.၂၀၁၇ ရက်(ကြာသပတေးနေ့)
            (ခ)   တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ   -  ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးခန်း၊အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊
                                                                 စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်
၂။          တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇) နေပြည်တော်၊ ဖုန်း၊၀၆၇-၄၀၈၁၈၄ တွင် ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ