စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

၁။      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ စက်မှုသင်တန်းကျောင်းများနှင့် နည်းပညာသုတေသနဌာန(သာဂရ)တို့တွင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြ ပါတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်- 

စဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ စဉ် လုပ်ငန်းအမည်
Lot-1 အမှတ် (၁) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(ဆင်တဲ)၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

 ၁

 

HT Overhead Cable အစားထိုးတပ် ဆင်ခြင်း(12mm2 ACSR ကြိုးဖြင့်အရှည် ၂ မိုင် 3 Phase အတွက် ၆ မိုင် သွယ်တန်းခြင်း) ။

ပင်မရေပိုက်လိုင်း အသစ်လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ပင်မရေမီတာ တပ်ဆင်ခြင်း။

Lot-2 အမှတ် (၂) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး  ၁ လူ(၃၀)ဆန့်သင်တန်းသားအိပ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း(၁၅၀'x ၃၀') (ရေ/မီး၊ စားရိပ်သာအပါ)။
ကျောင်းဝင်းခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (၁၂၀၀')။
ကျောင်းဝင်ဂိတ်တံခါးမကြီးပြုလုပ်ခြင်း။
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမီးလိုင်းများပြုပြင်ခြင်း။
Lot-3 အမှတ် (၃) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(သာဂရ) နှင့် နည်းပညာသုတေသနဌာန(သာဂရ) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သင်တန်းကျောင်းမှမေခဆောင်သို့လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း။
ဝန်ထမ်းအိမ်ယာနှင့်သင်တန်းသား အဆောင်များတွင်မိုးကြိုးလွှဲတပ်ဆင်ခြင်း။
၃   အဝီစိတွင်းတူးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ
ဆဋ္ဌဂံရုံးအကြီးစားပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း။ 
၆ ခန်းတွဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၁)လုံး အကြီးစား ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း။        
ဝန်ထမ်းအိမ်ယာမှဆဋ္ဌဂံရုံးသို့ကျောက်ခင်းလမ်းခင်းခြင်း။ 
ဝန်ထမ်းအိမ်ယာများတွင်ဂါလန်(၄၀၀)ဆံ့သစ်သားရေစင်ဆောက်လုပ်ခြင်း။
ဂါလန်(၂၀၀၀)ဆန့် အုတ်ရေကန်(၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း။
Lot-4 အမှတ်(၄) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အလုပ်ရုံများတွင်Fire Fighting System တပ်ဆင်ခြင်း အပိုင်း (၁) ။
၆ ခန်းတွဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း ရေ/မီးအပါ။
၂ ခန်းတွဲ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း ရေ/မီးအပါ။
သင်တန်းသား/သူအိပ်ဆောင်(၄)လုံးနှင့်စားချက်ဆောင် (၄) လုံးပြုပြင်ခြင်း။
Lot-5 အမှတ် (၅) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပင်မဆောင်အဆောက်အဦများ၊ သင်ကြားရေးခန်းများ၊ ကျောင်းသားအိပ်ဆောင်နှင့်ဝန်ထမ်းအိပ်ဆောင်များအကြီးစားပြုပြင်ခြင်း။
လူ(၃၀)ဆံ့သင်တန်းသူအိပ်ဆောင် (၁)လုံး (၁၅၀'x ၃၀')(ရေ / မီး)၊ စားရိပ်သာအပါ။
ပင်မဆောင်များ၊ သင်ကြားရေးခန်းများ၊ ဝန်ထမ်းအိပ်ဆောင်နှင့်ကျောင်းသားဆောင်များသို့သွယ်တန်းသော ရေပိုက်လိုင်း ပြုပြင်ခြင်း။
Lot-6 အမှတ် (၆) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မြင်းခြံ)၊(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) ၆ခန်းတွဲဝန်ထမ်းအိမ်ယာ(၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း ၊ ရေ / မီးအပါ ။
လူ(၃၀)ဆံ့အိပ်ဆောင်(၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (၁၅၀'x ၃၀') ရေ / မီး၊ စားရိပ်သာအပါ။
သင်တန်းကျောင်းမှ အဝီစိတွင်းရှိရာသို့ လျှပ်စစ်မီး 0.4 KVAအဖြောင့်တိုင်းသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း။
အဝီစိတွင်းမှ သင်တန်းကျောင်းရှိရာသို့ ၄" ဖိစက်ဖြင့် PVC ပိုက်လိုင်းအသုံးပြု၍ ရေ တွန်းပို့ခြင်း။
၆" စက်ရေတွင်း (၂) တွင်း တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် ဆပ်စပ်လုပ်ငန်း။
 
(က) တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်               - ၄.၈.၂၀၁၇
(ခ ) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်                     - ၄.၉.၂၀၁၇ (၁၆:၀၀) နာရီ
(ဂ) တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ                        - ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးခန်း
                                                                      စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
                                                                      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
                                                                      ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်
၂။      စည်းကမ်းချက်များနှင့် တင်ဒါပုံစံများကို ဖော်ပြပါ လိပ်စာ၌ ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိလိုပါက စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
 
သင်တန်းကျောင်းများကြီးကြပ်ရေးဌာန
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း- ၀၆၇ ၄၀၅၀၅၁