စက်နှင့်စက်အရန်ပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
 
၁။      စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အထည်စက်ရုံများအတွက် လိုအပ်သော စက်နှင့်စက်အရန်ပစ္စည်း၊ လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည်ဖြစ်ပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
၂။      တင်ဒါဆိုင်ရာအချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
         (က) တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက် - ၂၄.၇.၂၀၁၇ ရက်
         (ခ) တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ 
              နေပြည်တော်- အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စီမံရေးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်။ 
                                  ဖုန်း ၀၆၇-၄၀၈၁၈၅၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၃၈
              ရန်ကုန်       -အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း(ရုံးခွဲ)၊ အမှတ်(၁)၊ သုခဝတီလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်
                                 ဖုန်း ၀၁-၅၅၄၁၇၇၊ ၀၁-၅၄၄၁၂၁
        (ဂ) တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန် - ၂၄.၈.၂၀၁၇ ရက် ၁၆:၀၀ နာရီ
        (ဃ) တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်။ 
၃။       အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အထွေထွေမန်နေဂျာ(စီမံရေး)၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၄၀၈၁၈၅၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၃၈၊ ၀၆၇-၄၀၈၁၅၆ တို့သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။