စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ဘဏ္ဍာနှစ် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။       စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရုံးများတွင် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ဘဏ္ဍာနှစ်(ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်)ဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

Item လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းအမည်
Lot-1         ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊  စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် SME Centre ရုံး RC (၃)ထပ်(၁)လုံး(၈၀'x ၅၀'x ၃၂')  ဆောက်လုပ်ခြင်း
Lot-2 မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ မကွေးမြို့ တိုင်းရုံး RC (၂)ထပ်(၁)လုံး(၆၅' x ၃၅' x ၂၂') ဆောက်လုပ်ခြင်း
Lot-3 မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ မကွေးမြို့ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ (၄)ခန်းတွဲ RC (၂)ထပ် (၁)လုံး (၈၀' x ၃၃' x ၂၂') ဆောက်လုပ်ခြင်း
Lot-4 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ မုံရွာမြို့ တိုင်းရုံး  RC (၂)ထပ် (၁၂၆' x ၂၆' x ၂၂') ဆောက်လုပ်ခြင်း
Lot-5 ရွှေဘိုခရိုင်၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုမြို့ ခရိုင်ရုံး  RC (၁)ထပ် (၇၆' x ၇၆' x ၁၂')ဆောက်လုပ်ခြင်း

(က)     တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချရက် - (၂၀.၇.၂၀၁၇)ရက် နံနက်(၉:၃၀)မှ (၁၆: ၃၀)နာရီထိ
( ခ )     တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် - (၁၈.၈.၂၀၁၇) ရက်၊ (၁၆: ၀၀)နာရီ            
( ဂ )     တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ   - ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၊  စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊  နေပြည်တော်

၂။           လုပ်ငန်းမြန်ဆန်ပြီးမြောက်ရေးအတွက် ငွေကြေးတန်ဖိုးချင်းတူပါက သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဒေသခံကုမ္ပဏီများကို ဦးစားပေးယှဉ်ပြိုင်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

၃။           စည်းကမ်းချက်များနှင့် တင်ဒါပုံစံများကို ဖော်ပြပါလိပ်စာ၌ ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

စုံစမ်းရန်

ရုံးအမှတ်(၄၁)၊
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၊
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊
နေပြည်တော်

ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၈၂၉၁