စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ဘဏ္ဍာနှစ် လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးကိရိယာများအား(ကျပ်ငွေ)ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများ တင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။       စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ဘဏ္ဍာနှစ်(ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်)ဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးကိရိယာများအားအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
စဉ် အကြောင်းအရာ အရေအတွက်
(က) 12 KV DC High Voltage DC Dielectric Tester 1 Set
(ခ) Transformer Winding & Tap Changer 1 Set
(ဂ) Residual Current Device Tester with optional accessories 1 Set
(ဃ) Multifunction Tester 1 Set

၂။         (က)     တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချရက် - (၂၀.၇.၂၀၁၇)ရက် နံနက်(၉:၃၀)မှ (၁၆: ၃၀)နာရီထိ
            ( ခ )     တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် - (၁၈.၈.၂၀၁၇) ရက်၊ (၁၆: ၀၀)နာရီ            
         ( ဂ )    တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ   - ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

၃။       စည်းကမ်းချက်များနှင့် တင်ဒါပုံစံများကို ဖော်ပြပါလိပ်စာ၌ ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

စုံစမ်းရန်

ရုံးအမှတ်(၄၁)၊
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၊
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊
နေပြည်တော်

ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၈၂၉၁