သတင်းစာစက္ကူ (၆၅၈.၉၈၄) တန်အားရောင်းချရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
သတင်းစာစက္ကူစက်ရုံ(သာပေါင်း)
သတင်းစာစက္ကူ အရောင်းတင်ဒါ
       အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း သတင်းစာစက္ကူစက်ရုံ(သာပေါင်း)မှ သတင်းစာစက္ကူ (၆၅၈.၉၈၄) တန်အား တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
(က)   တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်                 - ( ၂၈- ၇ - ၂၀၁၇) မွန်းလွဲ(၄:၀၀)နာရီ
 (ခ)   တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ       -  ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးခန်း၊ 
                                                         အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊
                                                         စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ 
                                                         နေပြည်တော်။ 
                                                         ဖုန်း ၀၆၇-၄၀၈၁၅၇၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၆၉