မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ ထုပ်ပိုးပစ္စည်း(၅)မျိုး အဝယ်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
ထုပ်ပိုးပစ္စည်း(၅)မျိုး အဝယ်တင်ဒါ

၁။ ဝယ်ယူမည့်ပစ္စည်းအမည်နှင့် အရေအတွက်
   စဉ်    ပစ္စည်းအမည်                                                                                       အရေအတွက်
(က)  1cc Plastic Tray(10’s)                                                                          ၄၀၀,၀၀၀ ခု
 (ခ)   2 cc Plastic Tray(10’s)                                                                          ၆၀၀,၀၀၀ ခု
 (ဂ)   Carton Box (D930/20/500cc Plain) (39x31x18)cm                                 ၂၈,၀၀၀ ခု
 (ဃ)  Carton Box (For Cal-D Glucose) (24’s) (42.5 x 32.5 x 25.5)cm            ၂၀,၃၀၀ ခု
  (င)   Carton Box (For Ceftriaxone & Cefotaxime) (35 x 32 x 12.5)cm          ၉၀,၀၀၀ ခု
၂။ တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန်         - (၂၆-၇-၂၀၁၇) မွန်းလွဲ(၄:၀၀) နာရီ
၃။ ပစ္စည်းပေးသွင်းရမည့်စက်ရုံ     - ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်-BPI) 
၄။ တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ      - ဥက္ကဌ၊ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်။ 
         တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါဌာနတွင် စုံမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-
                                                      တယ်လီဖုန်းအမှတ်
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)              ၀၆၇-၄၀၈၃၃၈
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
နေပြည်တော်။