အိမ်သုံးပစ္စည်းစက်ရုံ(မင်းစု)တွင် ၈ စီအမ်မတ်ခွက်(၅၉၅၀၀)လုံး ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းစက်ရုံ(မင်းစု)တွင် ၈ စီအမ်မတ်ခွက်(၅၉၅၀၀)လုံး ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အောက်ပါပစ္စည်းအား ဝယ်ယူလိုပါသည်-

                    (က)           SUS 304(0.6 mm)            (၁၀)တန်

တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 
အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊
အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)၊ 
စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်နှင့်
အိမ်သုံးပစ္စည်းစက်ရုံ(မင်းစု)၊
ဖုန်း၊ ၀၆၇-၄၀၈၂၈၇၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၃၂၊ ၀၉၇၉၆၃၈၇၁၀၈ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါဖွင့်ရက်  - (၁၂-၆-၂၀၁၇) ရက်နေ့ ၊ နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီ
တင်ဒါပိတ်ရက် - (၂၆-၆-၂၀၁၇) ရက်နေ့ ၊ နံနက်(၁၆:၀၀)နာရီ