မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၏ စက်ရုံ/ဌာနများအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများအား (CIF,YGN) နိုင်ငံခြား ငွေ (USD/ EURO)(သို့မဟုတ်) မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။    မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုအတွင်းရှိ အောက်ဖော်ပြပါ စက်ရုံ/ဌာနများအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းများအား (CIF,YGN) နိုင်ငံခြားငွေ (USD/ EURO)(သို့မဟုတ်) မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသည်-
        စဉ်                   တည်နေရာ/ အမျိုးအမည်                    အရေအတွက်(မျိုး)
       (က)           ဆောက်လုပ်ရေး
                        (၁)    ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)                             ၇
                       (၂)    ဆေးဝါးစက်ရုံခွဲ(ရွာသာကြီး)                        ၁
                       (၃)    ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)                          ၁၀
                       (၄)    မြင်းနှင့်သိုးမွေးမြူရေးစခန်း(ဟဲဟိုး)            ၂
                       (၅)    သုတေသနဌာန(အင်းစိန်)                            ၃
     ( ခ)            စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း
                      (၁)    ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)                               ၃၀
                      (၂)    ဆေးဝါးစက်ရုံခွဲ(ရွာသာကြီး)                         ၅
                      (၃)    ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်ရောင်း)                           ၉
                      (၄)    သုတေသနဌာန(အင်းစိန်)                             ၁၇
    (ဂ)             အခြား
                      (၁)    ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)                               ၁

တင်ဒါစတင်ရောင်းချမည့်ရက်           နှင့်အချိန်  -  ၁၄.၆.၂၀၁၇ ၊ (၉:၃၀)နာရီ
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -  ၅.၇.၂၀၁၇ ၊ (၁၆:၀၀)နာရီ
တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ -  ဥက္ကဌ၊ တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေး ကော်မတီ မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၇)၊နေပြည်တော်။  

         

၂။    အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံများ၊ တင်ဒါစည်းကမ်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက  အောက်ပါဌာနတွင် ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်-
    မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)စီမံရေးဌာန
    ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်
    ဖုန်းအမှတ် ၊ ၀၆၇-၄၀၈၂၇၅၊ ၄၀၈၁၉၅

တင်ဒါခေါ်ယူမည့် လုပ်ငန်းများ စာရင်းအား အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် download ယူပါရန်