စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းမှ
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။    စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အုတ်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန (တညင်းကုန်း)ရှိ အဆောက်အဦဟောင်း၊ စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းကိရိယာအဟောင်းများနှင့် အမှတ်(၃၄)အကြီးစားစက်ရုံ(သာယာဝတီ)ရှိ စက်အရန်ပစ္စည်းများအား မျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်။ 
၂။    တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်ကို နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်တွင် (၇.၆.၂၀၁၇)ရက်နေ့မှ (၅.၇.၂၀၁၇)ရက်နေ့ အထိ ရုံးချိန်အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပြီး (၅.၇.၂၀၁၇)ရက်နေ့ (၁၂:၀၀)နာရီ တိတိ နောက်ဆုံးထား၍ တင်ဒါပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၄၀၈၂၀၈၊ ၀၆၇-၄၀၈၁၆၀ သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ 

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ