မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း Caster Oil (၁၆,၀၀၀) ကီလို အဝယ်တင်ဒါပိတ်ရက် တိုးမြှင့်ခြင်း

By: 

၁။    ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်းစိန်)အတွက် Caster Oil (၁၆,၀၀၀) ကီလို အဝယ်တင်ဒါပိတ်ရက်အား အောက်ပါအတိုင်း တိုးမြှင့်လိုက်ပါသည်-
    (က) တင်ဒါပိတ်ရက်                   -     (၂၅.၅.၂၀၁၇) မွန်းလွဲ (၄:၀၀) နာရီ                                                         
    (ခ) ပစ္စည်းပေးသွင်းရမည့်စက်ရုံ    -    ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)                                                        
    (ဂ) တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ    -    ဥက္ကဌ၊ ဈေးနှုန်းစိစစ်ရေးကော်မတီ
                                                         စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊ နေပြည်တော်
၂။    တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော် (ဖုန်း ၀၆၇-၄၀၈၃၈၈)တွင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ပထမအကြိမ်ခေါ်ယူထားသည့် ကြော်ငြာစာအား အောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

http://www.industry.gov.mm/my/article/announcements/685