မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်းမှ Castor Oil နှင့်Aluminium Top Seal(1,2,3) oz အ၀ယ်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း
Castor Oil နှင့်Aluminium Top Seal(1,2,3) oz အ၀ယ်တင်ဒါ

၁။    ၀ယ်ယူမည့်ပစ္စည်းအမည်နှင့်အရေအတွက်
    ပစ္စည်းအမည်                                                              အရေအတွက်
     (က)    Castor Oil                                                   ၁၆,၀၀၀ ကီလို
     ( ခ )   Aluminium Top Seal(1,2,3,)oz            ၁၄,၂၀၀,၀၀၀ ခု
၂။    တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန်         -    ( ၁၁ -  ၅ - ၂၀၁၇) မွန်းလွဲ(၄:၀၀)နာရီ
၃။    ပစ္စည်းပေးသွင်းရမည့်စက်ရုံ    -    ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)
၄။    တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ     -    ဥက္ကဌ၊ ဈေးနှုန်းစိစစ်ရေးကော်မတီ၊ 
                                                       စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၀)၊
                                                       နေပြည်တော်။
    တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါဌာနတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်-
                                                    တယ်လီဖုန်းအမှတ်
မြန်မာ့ဆေးဝါးလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)           ၀၆၇-၄၀၈၃၈၈
ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ စက်မှု၀န်ကြီးဌာန    
နေပြည်တော်။