အမှတ်(၂၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သထုံ) ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ရာဘာပစ္စည်းစက်ရုံခွဲ (သင်္ဃန်းကျွန်း)နှင့် အမှတ်(၂၆)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ) တို့တွင် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားသူများအား Expression of Interest (EoI) ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
အမှတ်(၂၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သထုံ) ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ရာဘာပစ္စည်းစက်ရုံခွဲ (သင်္ဃန်းကျွန်း) နှင့် အမှတ်(၂၆)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ) တို့တွင် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် 
စိတ်ဝင်စားသူများအား
Expression of Interest (EoI) ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

၁။    စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အမှတ်(၂၁)အကြီးစားစက်ရုံ(သထုံ) ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ရာဘာပစ္စည်းစက်ရုံခွဲ (သင်္ဃန်းကျွန်း)နှင့် အမှတ်(၂၆)အကြီးစားစက်ရုံ(သာဂရ) တို့ကို စိတ်ပါဝင်စားသူ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် အစီအစဉ်ရှိပါသည်။
၂။    ပထမအဆင့်အနေဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသည့် ကုမ္ပဏီများသည် စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြခြင်းလျှောက်လွှာ (Expression of Interest) (EOI) ကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စီမံရေးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၁)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သို့ လိပ်မူလျက် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့၊ ၁၆:၃၀ နာရီ (မြန်မာစံတော်ချိန်) အရောက် ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြခြင်းလျှောက်လွှာ (EOI) ပုံစံနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို ကုမ္ပဏီ ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ ပြသ၍ အထက်ပါလိပ်စာတွင် (၁၃.၃.၂၀၁၇)ရက် မှစ၍ လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
တင်ပြရမည့်ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ
    -    သက်တမ်းရှိ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း/စည်းမျဉ်း
    -    နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ 

 ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း- ၀၆၇-၄၀၈၃၇၂၊ ၀၆၇-၄၀၈၂၉၈