အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(သာဂရ) ၏ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၈) သင်တန်းဝင် ညွှန်ကြားလွှာ နှင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ

By: 

စက်မှု၀န်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(သာဂရ) ၏ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၈) သင်တန်းဝင် ညွှန်ကြားလွှာ နှင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ များကို ဤနေရာတွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။