အမှတ်(၁) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃၆) သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ

By: 

စက်မှု၀န်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၁) စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ) ၏ သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃၆) သင်တန်းဝင် ညွှန်ကြားလွှာ နှင့် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ များကို ဤနေရာတွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။