ဝါးနှင့်ဝါးဖြတ်စကုန်ကြမ်း (၃၅၃၈.၉၉)တန်အား မျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း ရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

အိတ်ဖွင့်(အရောင်း)တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
     စက်မှု၀န်ကြီးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စက္ကူစက်ရုံ(ရေနီ)ရှိ ဝါးနှင့်ဝါးဖြတ်စကုန်ကြမ်း (၃၅၃၈.၉၉)တန်အား မျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖြင့် ရောင်းချလိုပါသည်။ တင်ဒါပုံစံများကို အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊ နေပြည်တော်တွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
     တင်ဒါပုံစံ စတင်ရောင်းချမည့်ရက် - (၁၆-၅-၂၀၁၉)
     တင်ဒါပိတ်ရက်                           -(၁၄-၆-၂၀၁၉)
     အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက (၀၆၇-၄၀၈၃၉၃၊ ၀၆၇-၄၀၈၃၇၅၊၀၆၇-၄၀၈၃၃၂)၊ (၀၉-၅၀၆၅၈၀၂) တို့သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။