မြန်မာ့ထီးစက်ရုံခွဲ(လှိုင်)ပိုင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ မဟာဆွေလမ်း၊ အမှတ်(၁၉၇)၊ မြေဧရိယာ(၀.၇၅)ဧကပေါ်ရှိ အဆောက်အဦ(၄)လုံးနှင့် အုတ်ခြံစည်းရိုးတို့အား တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။       အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ မြန်မာ့ထီးစက်ရုံခွဲ(လှိုင်)ပိုင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ မဟာဆွေလမ်း၊ အမှတ်(၁၉၇)၊ မြေဧရိယာ(၀.၇၅)ဧကပေါ်ရှိ အဆောက်အဦ(၄)လုံးနှင့် အုတ်ခြံစည်းရိုးတို့အား တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က) တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်  - ၂၆.၄.၂၀၁၉
(ခ) တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ - ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရုံးအမှတ်(၃၇)၊  စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်

 ၂။       တင်ဒါပုံစံအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၃၇) နေပြည်တော်၊ ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၈၄၂၀ နှင့် အမှတ်(၉၈)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ဖုန်း ၀၉-၅၀၈၂၅၁၀၊ ၀၉-၉၇၇၃၁၂၁၄၈၊ ၀၉-၇၉၆၈၉၇၆၂၄ တွင် ရုံးချိန်အတွင်း စုံစမ်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ