စက်နှင့် စက်ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် ပြည်တွင်း တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။          စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန အောက်ရှိ စက်မှု သင်တန်းကျောင်းများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ စက်နှင့် စက်ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့်  ပြည်တွင်း တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များမှ  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်- 
စဉ်     Lot  အမည်        ပစ္စည်းအမျိုးအမည် 
(က)   Lot-1                Machinery & Equipment
( ခ )   Lot-2                Electrical & Computer ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ
( ဂ )   Lot-3                Training Equipment for Mobile Vehicle
တင်ဒါပုံစံ စတင်ရောင်းချမည့်ရက် -  ၂၈.  ၃. ၂၀၁၉
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့် အချိန်       -  ၁၉ . ၄. ၂၀၁၉ (၁၆:၀၀) နာရီ 
တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ          -  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးခန်း၊
                                                       စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
                                                       စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
                                                       ရုံးအမှတ် (၃၀)၊ နေပြည်တော်  
၂။            တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာတွင် ရုံးချိန် အတွင်း လာရောက်စုံစမ်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
သင်တန်းကျောင်းများကြီးကြပ်ရေးဌာန
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ် (၃၀) ၊ နေပြည်တော်
ဖုန်း - ၀၆၇ -၄၀၅၀၅၁