တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် 
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။       မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ မြင်းခြံမြို့ရှိ အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ)တွင် အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

လုပ်ငန်းတည်နေရာ   ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊  အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ)၊
 မြင်းခြံခရိုင်၊ မြင်းခြံမြို့ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာအတွင်း အမှုထမ်း
အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ)၊ အိမ်ထောင်သည်(၆)ခန်းတွဲ (၁)ထပ်
 မြင်းခြံမြို့ ​ရေ/မီးပါ (၂)လုံး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
  (၁၂၆' x ၃၅' ၆") ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ

၂။         အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို သတင်းစာကြော်ငြာသည့်ရက်မှ(၁၄.၂.၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ)တွင် တင်ဒါပုံစံများကို သတ်မှတ်ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ တင်ဒါတင်သွင်းရန် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ)၊ စီမံကိန်းဌာန၊၀၉-၂၆၁၀၀၅၈၀၉၊ ၀၉-၄၀၂၅၂၉၃၁၇၊ ၀၉-၂၀၅၆၅၄၅ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၃။        တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့်အချိန် -(၁၄.၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့၊ (၁၆:၀၀)နာရီ။
၄။        တင်ဒါသွင်းရမည့်နေရာ- အမှတ်(၁)သံမဏိစက်ရုံ(မြင်းခြံ)။
၅။        တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်အား ထပ်မံကြော်ငြာပါမည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့